RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai No 548 Denpasar

VVIP/ Super VIP
Update 09-04-2024 10:00:36

Tempat Tidur
16
Kosong
12

VIP
Update 09-04-2024 10:01:59

Tempat Tidur
20
Kosong
4

Kelas I
Update 09-04-2024 10:05:28

Tempat Tidur
45
Kosong
19

Kelas II
Update 09-04-2024 10:06:48

Tempat Tidur
20
Kosong
10

Kelas III
Update 08-04-2024 09:54:48

Tempat Tidur
46
Kosong
13

ICU
Update 08-04-2024 09:55:10

Tempat Tidur
7
Kosong
2

HCU
Update 08-04-2024 09:56:16

Tempat Tidur
12
Kosong
6

ICCU/ICVCU
Update 08-04-2024 09:56:38

Tempat Tidur
4
Kosong
2

NICU
Update 08-04-2024 09:56:59

Tempat Tidur
6
Kosong
4

Perinatologi
Update 08-04-2024 09:57:20

Tempat Tidur
10
Kosong
1