RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai No 548 Denpasar

VVIP/ Super VIP
Update 31-03-2023 06:28:58

Tempat Tidur
5
Kosong
5

VIP
Update 31-03-2023 06:30:23

Tempat Tidur
11
Kosong
8

Kelas I
Update 31-03-2023 06:30:37

Tempat Tidur
19
Kosong
12

Kelas II
Update 31-03-2023 06:31:07

Tempat Tidur
41
Kosong
16

Kelas III
Update 31-03-2023 06:31:26

Tempat Tidur
54
Kosong
16

ICU
Update 31-03-2023 06:31:36

Tempat Tidur
7
Kosong
0

HCU
Update 31-03-2023 06:31:48

Tempat Tidur
6
Kosong
2

ICCU/ICVCU
Update 31-03-2023 06:31:56

Tempat Tidur
4
Kosong
2

NICU
Update 31-03-2023 06:32:17

Tempat Tidur
4
Kosong
0

Perinatologi
Update 31-03-2023 06:33:52

Tempat Tidur
8
Kosong
3