RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai No 548 Denpasar

VVIP/ Super VIP
Update 28-11-2023 07:19:40

Tempat Tidur
16
Kosong
15

VIP
Update 25-11-2023 08:50:26

Tempat Tidur
20
Kosong
15

Kelas I
Update 25-11-2023 08:51:20

Tempat Tidur
45
Kosong
27

Kelas II
Update 25-11-2023 08:51:47

Tempat Tidur
20
Kosong
15

Kelas III
Update 25-11-2023 08:52:30

Tempat Tidur
46
Kosong
25

ICU
Update 25-11-2023 08:52:42

Tempat Tidur
7
Kosong
2

HCU
Update 25-11-2023 08:53:30

Tempat Tidur
12
Kosong
7

ICCU/ICVCU
Update 25-11-2023 08:53:41

Tempat Tidur
4
Kosong
1

NICU
Update 25-11-2023 08:53:51

Tempat Tidur
6
Kosong
3

Perinatologi
Update 25-11-2023 08:54:03

Tempat Tidur
10
Kosong
1