RS Umum Daerah Johar Baru
Jl. Tanah Tinggi XII, Johar Baru