RS Umum Daerah Jagakarsa
Jl. Moh. Kahfi I No.27A, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan